Revisor

Deloitte
Weidekampsgade 6
2300 København S

Vores revisor:
Stine Grothen
tlf. 30 93 55 60
mail: