< Tilbage

Tilstandsrapport03-10-2016 - 12:24

Vi har fået udarbejdet en tilstandsrapport, som kan benyttes som inspiration til, hvor vi som andelsboligforening kan sætte ind med forbedringer på vores ejendom.

Kære alle,  
  
Som bestyrelse mener vi, at det er vigtigt, at vi kender vores ejendom fra inderst til yderst, for på den måde at være på forkant med hvilke arbejder, der er behov for at få lavet over tid. 
  
Vi har derfor fået udarbejdet vedlagte tilstandsrapport, som kan benyttes som inspiration til, hvor vi som andelsboligforening kan sætte ind med forbedringer på vores ejendom. Alle større arbejder skal selvfølgelig drøftes og vedtages på generalforsamlingen. 
  
Når du kigger tilstandsrapporten igennem, vil vi gerne have, at du lægger grundigt mærke til rådgiverens overordnede konklusion, hvor der står, at vores ejendoms "stand og funktion er tilfredsstillende, når man tager dens alder og den tids byggeskik og materialevalg i betragtning". Dvs. selvom der bliver påpeget en del ting, som kan forbedres, så har vi altså en god og solid ejendom. 
  
Har du spørgsmål til tilstandsrapporten, er du selvfølgelig velkommen til at kontakte bestyrelsen. Gerne skriftligt, således at vi har bedre mulighed for at svare grundigt på dit spørgsmål. Bestyrelsens e-mailadresser kan findes under menupunktet "Bestyrelsen". Ellers kan du lægge en seddel i postkassen ved beboerrummet, nr. 41,kld 

 


Tilstandsrapport kan downloades her

< Tilbage